...

Sfatul lui Gampopa

Gampopa (1072-1153 A.D.) este discipolul lui Milarepa și fondatorul școlii de Buddhism Tibetan Kagyupa. În cea mai importantă lucrare a sa, Podoaba Nestemată a Eliberării, a adus împreună învățătura Kagyupa și Kadmapa "ca două șiroaie care se întâlnesc într-o singură curgere". În această lucrare a oferit următorul sfat astfel încât persoanele care doresc să atingă eliberarea și starea de budeitate omniscientă ar trebui să își amintească care sunt cele "Zece Cauze ale Pierderii":

  • Acest corp uman prețios, atât de dificil de obținut, este pierdut atunci când ne implicăm în acțiuni non-virtuoase.
  • Acest corp uman prețios, cu libertățile și bogățiile sale, atât de greu de obținut, este pierdut atunci când murim la sfârșitul unei vieți obișnuite fără să fi avansat pe calea iluminării.
  • Această viață scurtă, în era decadentei, este pierdută atunci când este petrecută îndeplinind activități nesemnificative.
  • Această minte, a cărei natură neobstrucționată este dharmakaya (corpul lui Buddha în unitate cu tot ceea ce există) este pierdută și înnoroită în mlaștina confuziei samsarice.
  • Gurul Sfânt care ne duce pe calea eliberării este pierdut atunci când suntem separați de el chiar și pentru un scurt moment înainte de a atinge iluminarea.
  • Jurămintele și codul de onoare - samaya (jurămintele sfinte ale practicii Vajrayana), vehicolul eliberării, sunt pierdute atunci când sunt afectate de factori mentali aflictivi și emoții ușuratice perturbatoare.
  • • Experiența și realizarea pe care o persoană le-a acumulat prin asistența Gurului sau sunt pierdute atunci când le permitem să fie disipate în pădurea activităților mentale materialiste.
  • Instrucțiunile profunde ale siddha-șilor sunt pierdute atunci când persoanele nevrednice le tratează ca pe o marfă.
  • Toate ființele simțitoare, părinții noștri dragi, sunt pierdute atunci când din mânie le abandonăm.
  • Cele trei porți pline de viață ale noastre (corpul, vorbirea și mintea) sunt pierdute atunci când sunt folosite în indiferențe lumești.

– Acestea sunt Cele Zece Cauze ale Pierderii –