...

Care sunt Principalele Cauze ale Afecțiunilor Psiho-Fizice?

Toate bolile umane sunt cauzate de  lipsa de armonie a dinamicilor qi-ului pentru care există patru cauze principale. Prima cauză este rezultatul unui dezechilibru temporar al yin qi & yang qi din cauza unei diete improprii, schimbarilor anotimpurilor și comportamentului personal. Acest tip de afecțiune minoră se poate rectifica adesea de la sine fără a fi nevoie de un tratament medicamentos, imediat ce sursa problemei este îndepărtată și echilibrul yin qi & yang qi este restaurat.

A doua cauză constă în dezechilibrarea severă a yin & yang din cauza unei diete sărace, a unor factori de mediu perturbatori, a unei dispoziţii psihologice deranjate, a unui comportament distructiv și tulburare patologică. Acest tip de afecțiune, dacă este corect tratată, poate fi corectată printr-un program medicinal și un regim comportamental. Daca nu este tratată, starea pacientului se va înrăutăți și va avea ca rezultat un posibil deces prematur.

Al treilea este cunoscut ca zou huo ru mo (călcând în foc și intrarea demonului). Acesta este o condiţie care apare din cauza unei prezenţe a unei entităţi nesănătoase în corp. Zou huo ru mo poate fi adus numai de patru cauze: o separare parțială sau totală a yin & yang în sistemul energetic al organismului care va da naștere unei stări confuze a facultaților mentale; invitarea spiritelor demonice prin practici oculte care vor duce la posedarea simțurilor practicantului; practicile incorecte ale Dharmei fie din cauza unui învățător necalificat fie prin ignorarea învățăturilor unui guru calificat; și, în final, practicile Qigong incorecte care fac posibilă apariția la nivelul corpului a xie qi (energiei toxice). Zou huo ru mo este principala cauză a afecțiunilor psihiatrice și nebuniei. Ea rezistă la abordarea prin tratamentele medicinei obişnuite și nu poate fi tratată decât prin echivalentul unei "exorcizări" de către un învațător spiritual realizat pe calea supralumească sau prin invocarea făcută de un Maestru Qigongcare este adept al practicii vehiculului înaltQigong Cosmic.

A patra cauză este cunoscută drept boala karmică. Este cauzată de maturarea acţiunii karmice negative pe care cineva a acumulat-o din vieţile trecute până în prezent. Exemple deacţiune karmica negativă sunt: uciderea sau rănirea fiinţelor vii, luarea a ceea ce nu îţi este dat, utilizarea greşită a simţurilor, minciuna, calomnia, cuvintele învrăjbitoare, vorbirea frivolă, poftele, reaua intenţie și ignorarea realităţii. Boala karmică poate fi totodată cauzată deacţiunile negative ale cuiva într-o perioadă anterioară a vieţii sale, mai ales dacă implică înfăptuirea celor cinci fapte infernale care sunt cunoscute pentru activarea rezultatelor imediate asupra celui care le-a infăptuit.
Cele cinci fapte infernale sunt: patricidul, matricidul, acţiunea cu rea-intenţie asupra unuipracticant al căii supra-lumești, acţiunea cu rea-intenţie asupra unei fiinţe nirmanakaya (corpurile lumești ale celor iluminați) și încercarea de a aduce dezbinarea într-o comunitate spirituală. Cauzele bolilor karmice sunt în întregime spirituale și nu pot fi vindecate de medicina convenţională. Avansarea acestei boli poate doar să fie oprită temporar prinintervenţia harului oferită de către un învăţător al Dharmei care are suficient merit și camp energetic subtil pentru a o putea face. Soluția ultimă a purificării bolilor karmice trebuie realizată de către făptuitorul insuşi prin urmarea unui parcurs de remedii, compus din practici ale Dharmei sub directa îndrumare a unui guru desăvârşit realizat. Pentru că noi înşine ne pângărim, şi numai noi singuri ne putem purifica.